Dokument archiwalny
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "NOWY ŚWIAT", "PIASEK", "WESOŁA - ZACHÓD". Termin składania wniosków do dnia 31 maja 2019 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-04-05
Data publikacji:
2019-04-05
Data aktualizacji:
2019-04-05