Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 27 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA", "FREDRY SZKOŁA", "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" - wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-03-28
Data publikacji:
2019-03-28
Data aktualizacji:
2019-03-28