Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2019/2/9 ul. Rękawka 12

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. RĘKAWKA 12

2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NA PODSTAWIE SKIEROW.

3. Własność budynku: BRAK DANYCH

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 61,73 m2

KONDYGNACJA – I PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, ELEKTR., KANALIZAC., WC

 

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH

7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 381,49 zł + 76,36 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: pokój z kuchnią 38 m2

- Wyposażenie techniczne: łazienka, co

- Lokalizacja: Podgórze

- Inne: standard – po remoncie

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

9. Data złożenia oferty: 26.03.2019 r.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

*UWAGA!

W lokalu występują zaległości czynszowe w wysokości 3 366,83 zł podane na dzień 12.03.2019 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MACHEJEK
Data wytworzenia:
2019-03-28
Data publikacji:
2019-03-28
Data aktualizacji:
2019-03-28