Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Domagały/Agatowa/Nefrytowa/Złocieniowa w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.58.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W UL. DOMAGAŁY, UL. NEFRYTOWEJ, UL. AGATOWEJ I UL. ZŁOCIENIOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW - LOKALIZACJA: ul. Nefrytowa - dz. nr 250/6, 265, 269 obr. 104 Podgórze; ul. Domagały - dz. nr 190/21, 184/22, 184/17, 184/19, 184/38 obr. 104 Podgórze; ul. Agatowa - dz. nr 184/8, 189/13, 189/14, 190/12, 190/15, 190/33, 190/34, 190/35 obr. 104 Podgórze; ul. Złoceniowa - dz. nr 237/3, 237/9, 237/8, 193 obr. 104 Podgórze, 383/1, 384/2 obr. 105 Podgórze.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-03-27
Data aktualizacji:
2019-03-27