Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2019/2/7 ul. Rydygiera 12

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. RYDYGIERA 12

2. Tytuł prawny do lokalu: brak- wypowiedzenie umowy najmu *

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 52,14 m2

KONDYGNACJA – VII PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA, ELEKTR., CO., GAZ, ŁAZIENKA,

 

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość odszkodowania i opłat eksploatacyjnych: 374,89 zł + 197,35 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: pok. z kuchnią do 30 m2

- Wyposażenie techniczne:

- Lokalizacja – Podgórze

- Inne:

9. Data złożenia oferty: 25.03.2019 r.

 

OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

*UWAGA!

 

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi

w wysokości 6035,81 zł podane na dzień 25.03.2019 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami, istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MACHEJEK
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-03-27
Data aktualizacji:
2019-03-27