Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rusiecka dz. 303/8, 303/5, 303/6 obr. 21 Nowa Huta

Budowa sieci gazowej PE dn63 i przyłączy gazu PE dn 25 średniego ciśnienia do skrzynek gazowych na budynkach magazynowych.

AU-01-6.6743.6.93.2019

Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Data zgłoszenia: 25.03.2019

Budowa sieci gazowej PE dn63 i przyłączy gazu PE dn 25 średniego ciśnienia do skrzynek gazowych na budynkach magazynowych ul.Rusiecka dz. 303/8, 303/5, 303/6 obr. 21 Nowa Huta.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA KMUK
Data wytworzenia:
2019-03-26
Data publikacji:
2019-03-26
Data aktualizacji:
2019-03-26