Dokument archiwalny
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości od dnia 29.03.2019 r. do dnia 18.04.2019 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 543/2019 z dnia 15 marca 2019 r. dotyczący nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 94/11, obręb 3, jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Stradomskiej - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń oraz uczniowskich klubów sportowych.

 

wykaz


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWA CHMIELEWSKA-BIELECKA
Data wytworzenia:
2019-03-26
Data publikacji:
2019-03-29
Data aktualizacji:
2019-03-29