Dokument archiwalny
Wykaz obejmujący udziały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Małej

Miasto Kraków uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości w dniach od 19.03.2019r. do 08.04.2019r. wykaz obejmujący przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położone przy ul. Małej, które wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 85/2 obr. 145 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej – na rzecz właścicieli lokali usytuowanych w budynku przy ul. Małej 5 w Krakowie – na podstawie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (z późn. zm.) zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 523/2019 z dnia 12.03.2019 r.

 

 

Wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA KOSZTYŁA
Data wytworzenia:
2019-03-20
Data publikacji:
2019-03-20
Data aktualizacji:
2019-03-20