Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Falowa 9, dz. 360/2 obr. 33 Podgórze w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.8.2019.APS

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV wraz z przyłaczem elektroenergetycznym NN 0,4 kV na dz. nr 360/2 obr. 33 Podgórze przy ul. Falowej 6 w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-02-07
Data publikacji:
2019-02-07
Data aktualizacji:
2019-02-07