informacja o braku sprzeciwu DO BUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ PRZY UL. TISCHNERA NA DZIAŁKACH NR 331, 213/37 OBR.30 PODGÓRZE

informacja o braku sprzeciwu

 

 

AU-01-6.6743.6.296.2018.IRE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ PRZY UL. TISCHNERA NA DZIAŁKACH NR 331, 213/37 OBR.30 PODGÓRZE W KRAKOWIE

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-04
Data publikacji:
2019-02-04
Data aktualizacji:
2019-02-04