Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-02-6.6730.2.889.2018.MKW

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 180/1 obręb 42 Podgórze wraz z wjazdem z działki drogowej nr 201/1 obręb 42 Podgórze oraz wszelkimi niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, przy ul. Kwiecistej w Krakowie”,

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 08.01.2019r. postanowienia o zmianie terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 k.p.a. w postępowaniu znak AU-02-6.6730.2.889.2018.MKW.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 08.01.2019 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA KUKLA-WORDLICZEK
Data wytworzenia:
2019-01-08
Data publikacji:
2019-01-08
Data aktualizacji:
2019-01-08