Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2018-12-10
Data publikacji:
2018-12-10
Data aktualizacji:
2018-12-10
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-01-15 00:00:03
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2018-12-10 09:49:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-10 09:46:45
TOMASZ GDULA
 Publikacja