Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU- 02-6.6730.2.275.2018.JRM

„Budowa czterech budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wolnostojących z garażami wbudowanymi oraz budowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z podjazdami do budynków na działce nr 8/7 obr. 42 Podgórze przy ul. Babińskiego w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                       Kraków, dnia 14.11.2018r.

AU- 02-6.6730.2.275.2018.JRM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 14.11.2018r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu zakończenia sprawy na podstawie art. 36 kpa w postępowaniu znak AU- 02-6.6730.2.275.2018.JRM prowadzonym w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn: „Budowa czterech budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wolnostojących z garażami wbudowanymi oraz budowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z podjazdami do budynków na działce nr 8/7 obr. 42 Podgórze przy ul. Babińskiego w Krakowie”

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 14.11.2018r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA RODRIGUES MACHADO
Data wytworzenia:
2018-11-14
Data publikacji:
2018-11-14
Data aktualizacji:
2018-11-14