Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Morelowa, dz. nr 30/57, 468, obr. 9 Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-1.6743.6.152.2018.APS

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Morelowej w Krakowie na dz. nr 30/57, 468 obr. 9 Krowodrza.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-08-14
Data publikacji:
2018-08-14
Data aktualizacji:
2018-08-14
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-08-14 07:45:27
BEATA LEŚNIAK
 Publikacja