Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Osiedle Hutnicze 10, dz. nr 18, obr. 47, j. ewid. Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-3.6743.6.142.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na Osiedlu Hutniczym 10 w Krakowie na dz. nr 18, obr. 47, j. ewid. Nowa Huta.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-07-23
Data publikacji:
2018-07-23
Data aktualizacji:
2018-07-23