Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podstawie, dz. nr 593, 594, obr. 33 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-3.6743.7.54.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru przebudowy budynku, polegającej na likwidacji ścianek attyki wraz z remontem konstrukcji dachu oraz wymianą poszycia w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na dz. nr 593 i 594, obr. 33 Nowa Huta przy ul. Podstawie w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-07-23
Data publikacji:
2018-07-23
Data aktualizacji:
2018-07-23