Wydział Obsługi Urzędu

Referat Planowania i Kontrolingu
Symbol: OU-05
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1241
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Magdalena Rusiecka

Zakres działania:
1. Przygotowywanie planu budżetu, opracowanie planu finansowego, opracowanie harmonogramu realizacji budżetu, monitorowanie oraz analiza wykorzystania środków finansowych, opracowywanie wniosków dotyczących zmian podsystemu WYBUD oraz wystawianie w podsystemie WYBUD faktur i rachunków, sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu ? w zakresie dochodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z zasobem zarządzanym przez Urząd.
2. Obsługa finansowa Rad i Zarządów Dzielnic w ramach przydzielonego budżetu.
3. Zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników Urzędu i prowadzenie zbiorczej ewidencji.
4. Przygotowywanie i rozliczanie umów związanych ze zwrotem kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, będących własnością pracowników Urzędu.
5. Zakup prasy codziennej oraz prasy fachowej dla Urzędu.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-07-06 14:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-16 09:41:53
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-06-04 10:57:14
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-07 10:58:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-04 11:35:55
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-01 07:00:22
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-15 07:00:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-08 10:15:23
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-03 08:13:28
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-02 07:00:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja