Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Symbol: PI-03
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-1510
Faks: 12-616-1717
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Filip Jarmakowski

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (PI-03) należy:
1) Prowadzenie działań związanych ze wsparciem i rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości w Mieście.
2) Koordynacja działań związanych z współpracą i monitorowaniem rozwoju środowiska start-upowego w Krakowie.
3) Koordynacja realizacji i realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.
4) Realizacja zadań z zakresu przedsiębiorczości wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
5) Współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, izbami i organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy Miasta oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.
6) Prowadzenie, redagowanie i administrowanie serwisem www.business.krakow.pl w ramach Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków.
7) Prowadzenie, redagowanie i administrowanie Platformą Innowacyjności w ramach serwisu www.business.krakow.pl.
8) Monitorowanie realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.
9) Obsługa organizacyjna i administracyjna prac Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie.


Wstecz