Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat Ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Symbol: SO-05
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5108, 12-616-5126
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marcin Grabowski

Zakres działania:
1) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń z funduszualimentacyjnego,
4) współpraca z komornikami sądowymi, sądami, urzędami miast i gmin, ośrodkamipomocy społecznej oraz innymi podmiotami w zakresie przekazywania informacjimających wpływ na skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
5) współpraca z GUP w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt. 1,
7) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
8) przekazywanie do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego,
9) przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,
10) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,
11) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnegooraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych do organu wyższej instancji,
12) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
Uwagi:

Przyjmuje interesantów:
ul.Stachowicza 18: pn. - pt.  od  7.40 do 15.30
                              
tel. w godz. 7.40-15.30:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
12 616 5081; 12 616 5083 pok. 309 - nazwiska na litery:  B,H,I,L,R,T,W
12 616 5069; 12 616 5082 pok. 310 - nazwiska na litery:  G,K,P
12 616 5106; 12 616 5051 pok. 311 - nazwiska na litery:  A,F,J,Ł,M,O,Ś,U,Y,Z,Ż
12 616 5085; 12 616 5107 pok. 312 - nazwiska na litery: C,Ć,D,E,N,S


Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:
12 616 5051, pok. 311 - nazwiska na litery: A-Ż

Dostęp do dokumentacji  w godzinach:
pn. - pt.  od  7.40 do 15.30Wstecz