Krakowskie Centrum Świadczeń
Symbol: SO
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5001, 12-616-5023
Faks: 12-616-5037
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Jan Żądło

Zakres działania:

Do zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń należą sprawy realizacji świadczeń o charakterze socjalnym. Wydział ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


Zarządzenie nr 749/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń 


Uwagi:

Zasiłki i świadczenia - telefony informacyjne:
12 616 5009 > świadczenia rodzinne
12 616 5108 > świadczenia z funduszu alimentacyjnego
12 616 5000 > świadczenia wychowawcze
 
  Obsługa osób niesłyszących: 


1. Magdalena Bubień, Główny Specjalista, Referat Ds. Nienależnych Świadczeń (SO-06), pok. nr 404;
2. Paweł Stachowicz, Główny Specjalista, Referat ds. Obsługi Mieszkańców (SO-02), pok. nr 107


 

Zasady obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu sięStruktura wydziału:
Referat Organizacyjno-Finansowy - SO-01
Referat Ds. Obsługi Mieszkańców - SO-02
Referat Ds. Zasiłków Rodzinnych - SO-03
Referat Ds. Świadczeń Opiekuńczych - SO-04
Referat Ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - SO-05
Referat Ds. Nienależnych Świadczeń - SO-06
Referat Ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń - SO-07
Referat Ds. Świadczeń Wychowawczych - SO-08
Referat Ds. Dodatków Mieszkaniowych - SO-09


Wstecz