Wydział Geodezji

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Symbol: GD-17
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9767
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Beata Słomka-Szczygieł

Zakres działania:
1) Przyjmowanie i rejestracja wniosków wraz z dokumentacją o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2) Naliczanie opłat za czynności uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
3) Przygotowanie dokumentacji do przedłożenia na Naradę Koordynacyjną.
4) Obsługa i prowadzenie Narad Koordynacyjnych.
5) Wydanie wnioskodawcom dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Narad Koordynacyjnych oraz odpisów protokołów.
6) Kwalifikowanie, klasyfikowanie i porządkowanie dokumentacji projektowej.
7) Współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji publicznej, jednostkami zarządzającymi sieciami uzbrojenia terenu oraz innymi właściwymi podmiotami.


Wstecz