Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Referat Ds. Zbiegów Egzekucji
Symbol: EW-07
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9244
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agnieszka Pogoda-Tota

Zakres działania:
1) Prowadzenie postępowań w przypadku zbiegu egzekucji.
2) Kompletowanie tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego i przekazywanie ich do sądu rejonowego celem rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji.
3) Kompletowanie tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego i przekazywanie ich do właściwego organu wyznaczonego do łącznego prowadzenia egzekucji.
4) Prowadzenie postępowań, w których organem wyznaczonym do łącznego prowadzenia egzekucji jest Prezydent Miasta Krakowa.
5) Przyjmowanie tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego do łącznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
6) Podział kwoty uzyskanej w prowadzonej egzekucji łącznej.
7) Wydawanie postanowień w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji łącznej.
8) Nadzór i przekazywanie kwot dotyczących zbiegu egzekucji z wydzielonego rachunku bankowego organu egzekucyjnego.
9) Wydawanie innych postanowień w sprawie dotyczącej prowadzenia łącznego postępowania egzekucyjnego.
10) Wymiana korespondencji z wierzycielami i organami egzekucyjnymi.
11) Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji administracyjnej.
12) Badanie prawidłowości otrzymywanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej.
13) Przekazywanie tytułów wykonawczych do odpowiednich referatów.
14) Opracowywanie sprawozdań z zakresu prowadzonych postępowań.


Wstecz