Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Zarządzania Kadrami
Symbol: OR-07
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1463
Faks: 12-616-1444
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Jolanta Góral-Madej

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Zarządzania Kadrami (OR-07) należy:
1) Prowadzenie ewidencji, obsługa ruchu kadrowego i spraw osobowych pracowników UMK oraz kierujących MJO;
2) Przygotowywanie analiz kadrowo-płacowych;
3) Prowadzenie ewidencji i analiza oświadczeń majątkowych;
4) Realizacja zadań wynikających ze współpracy pomiędzy GMK a sądami, w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej;
5) Pełnienie roli Gospodarza systemu Kadry i systemu eNabór;
6) Udzielanie kombatantom pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.Wstecz