Wydział Informatyki
Symbol: IT
Adres siedziby: Basztowa 20, 31-156 Kraków
Telefon: 12-616-1245
Faks: 12-616-1571
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Grzegorz Żych
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Krasoń
Telefon:12-616-1245
Faks:12-616-1571
Zastępca Dyrektora Wydziału: Łukasz Łakomski
Telefon:12-616-1245

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Informatyki należą sprawy:
obsługi informatycznej Magistratu, elektronicznej obsługi mieszkańców z uwzględnieniem powszechnie dostępnych rozwiązań internetowych oraz koordynacja działań związanych z objęciem wspólnymi rozwiązaniami informatycznymi Magistratu i miejskich jednostek organizacyjnych.


Uwagi:

Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki

Godziny obsługi mieszkańcówStruktura wydziału:
Referat Planowania i Kontrolingu - IT-01
Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną - IT-02
Referat Zarządzania Aplikacjami - IT-03
Referat Wsparcia Użytkowników - IT-04
Referat Ds. Rozwoju Systemu Informatycznego Gmk - IT-05
Stanowisko Architekta Systemu - IT-06
Stanowisko Ds. Cyberbezpieczeństwa - IT-07
Stanowisko Ds. Standardów i Usług Wspólnych - IT-08
Stanowisko Ds. Obsługi Zgłoszeń Użytkowników - IT-09
Stanowisko Ds. Organizacyjnych i Obsługi Prawnej - IT-10
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Transformacji Cyfrowej - TC


Wstecz