Zespół Radców Prawnych
Symbol: PR
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1448, 12-616-1704
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Radca Prawny - Koordynator Obsługi Prawnej: Beata Chrobakiewicz

Zakres działania:

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres działania Zespołu Radców Prawnych określa Zarządzenie Nr 2547/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-09-17


Uwagi:

Sekretariat Zespołu Radców Prawnych:

tel. (12) 616 1448, (12) 616 1704

fax. (12) 616 1447Struktura wydziału:
Stanowiska Ds. Organizacyjnych - PR-01
Stanowiska Ds. Obsługi Prawnej - PR-02


Wstecz