Wydział Architektury i Urbanistyki

Referat Kancelaryjny
Symbol: AU-05
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8046
Faks: 12-616-8048
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Dorota Majewska

Zakres działania:

1. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wydziału oraz innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, poprzez obsługę stanowisk w Punkcie Obsługi Mieszkańców w siedzibie Wydziału w zakresie:
- rejestracji pism w systemie SOS, RISS,
- przygotowanie wydruków przyjętej korespondencji,
- przekazanie zarejestrowanej poczty na stanowiska merytoryczne Wydziału,
- przekazanie przyjętej korespondencji do innych komórek organizacyjnych Urzędu.
obsługa
2. Prowadzenie rejestrów korespondencji i wniosków wpływających do Wydziału dla Referatów Ustalania Warunków Zabudowy, Referatu Ustalania Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Referatów Postępowań Administracyjnych oraz Referatu Postępowań Nieprocesowych w zakresie wszystkich kategorii, a dla Referatu Organizacyjnego i Referatu Prawnego w zakresie kategorii ?0? i ?670? w tym: - rejestracja spraw, - przypięcia pism do spraw w systemie SOS, RISS, - przekazanie poczty na stanowiska inspektorów.
3. Obsługa techniczno-administracyjna Wydziału w zakresie wysyłki poczty ? obsługa w systemie Spedycja - rozdzielanie zwrotnych potwierdzeń odbioru, - pieczętowanie zatwierdzonych projektów budowlanych.
4. Prowadzenie Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ)
5. Wprowadzanie danych zgłoszeń z projektem budowlanym do BIP.
6. Obsługa skrzynki elektronicznej E-puap.
7. Sporządzanie sprawozdań dla GUS oraz GUNB w oparciu o bazę SOS i rejestry.Wstecz