BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Inspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego

(Nr ref. 28-18)

 

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie wybrano kandydata.

 

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego i zakończonej procedury naboru informujemy, że żaden z kandydatów nie uzyskał satysfakcjonujących wyników.