Wyniki kontroli finansowej w 2018 r.

 

Lp. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 ul.Konfederacka 18 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2017 r. BK-04.1711.4.2018
 2 Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 r. BK-04.1711.06.2018
3 Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań za 2016 r. BK-04.1711.03.2018
4 Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 ul.Kopernika 19 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań za 2016 r. BK-04.1711.01.2018
5 Żłobek Samorządowy  Nr 32 ul.Wysłouchów 47 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania gromadzenia i ewidencji dochodów budżetowych za 2017 rok BK-04.1711.10.2018
6 Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki", Plac Szczepański 3A kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.02.2018
7 Szkoła Podstawowa Nr 124 ul.Weigla 2 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.07.2018
8 MDK Fort 49 "Krzesławice" os. Na Stoku 27b kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów  za 2017 r. BK-04.1711.05.2018
9 Żłobek Samorządowy Nr 19 ul.Świtezianki 7 kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów za 2017 r. BK-04.1711.15.2018
10 Szkoła Podstawowa Nr 100 os.Albertyńskie 36 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.12.2018
11 XXI Liceum Ogólnokształcące  os.Tysiąclecia 15 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2017 r. BK-04.1711.09.2018
12 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Wielicka 267 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 r. BK-04.1711.11.2018
13 Żłobek Samorządowy Nr 31 ul. Sanocka 2 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania gromadzenia i ewidencji dochodów budżetowych za 2017 rok BK-04.1711.18.2018
14 Młodzieżowy Dom Kultury ul.Beskidzka 30 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.13.2018
15 XLIV Liceum Ogólnokształcące ul.Bernardyńska 7 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.1711.14.2018
16 Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul.Grochowa 21 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania gromadzenia i ewidencji dochodów budżetowych za 2017 rok BK-04.1711.19.2018
17 VIII Liceum Ogólnokształcące ul.Grzegórzecka 24 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.16.2018
18 Dom Pomocy Społecznej ul.Praska 25 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 r. BK-04.1711.22.2018
19 Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska 55 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 r. BK-04.1711.26.2018
20 XI Liceum Ogólnokształcące os.Teatralne 33 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2017 r. BK-04.1711.24.2018
21 Żłobek Samorządowy Nr 21 ul. Lekarska 3 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania gromadzenia i ewidencji dochodów budżetowych za 2017 rok BK-04.1711.25.2018
22 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 os. Szkolne 26 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2017 r. BK-04.1711.20.2018
23 Żłobek Samorządowy Nr 1 ul.Podzamcze 1 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania gromadzenia i ewidencji dochodów budżetowych za 2017 rok BK-04.1711.23.2018
24 Grodzki Urząd Pracy, ul.Wąwozowa 34 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 r. BK-04.1711.27.2018
25 Żłobek Samorządowy Nr 24, ul. Opolska 11 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania gromadzenia i ewidencji dochodów budżetowych za 2017 rok BK-04.1711.29.2018
26 Samorządowe Przedszkole Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi ul.Lilii Wenedy 7 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.28.2018
27 Przedszkole Samorządowe Nr 62 ul.Prądnicka 72 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 r. BK-04.1711.31.2018
28 Orkiestra Stołecznegho Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia" ul.Papiernicza 2 kontrola doraźna w zakresie podniesionych w piśmie pracownika OSKMK "Sinfornietta Cracovia" zarzutów  BK-04.1711.36.2018
29 Żłobek Samorządowy Nr 22 os.Tysiąclecia 14 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.30.2018
30 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul.W."Wilka" Wyrwińskiego 1 kontrola sprawdzajaca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.34.2018
31 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul.M.Miechowity 6 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2017 r. BK-04.1711.37.2018
32 Samorządowe Przedszkole Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi ul.Lilii Wenedy 7 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.28.2018
33 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul.Chełmońskiego 24 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.33.2018
34 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul.Lipowa 4 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 r. BK-04.1711.40.2018
35 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 al.Skrzyneckiego 12 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2017 r. BK-04.1711.38.2018
36 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 ul.Podbrzezie 10 kontrola doraźna w zakresie nieprawidłowości ujętych w piśmie grupy nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 4 dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania zakładowefo funduszy świadczeń socjalnych BK-04.1711.44.2018
37 Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 ul.Cechowa 51 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2017 r. BK-04.1711.41.2018
38 XV Liceum Ogólnokształcące Al.A.Dygasińskiego 15 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2017 r. BK-04.1711.47.2018
39 Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 os. Sportowe 28 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2017 r. BK-04.1711.43.2018
40 Szpital Specjalistyczny SPZOZ im.S.Żeromskiego os.Na Skarpie 66 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 r. BK-04.1711.32.2018
41 Muzeum Historii Fotografii Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 kontrola sprawdzajaca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.45.2018
42 Samorządowe Przedszkole Nr 10 ul. Stąkowa 7 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.39.2018
43 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul.Telimeny 9 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.17.2018
44 Żłobek Samorządowy Nr 6 os.Piastów 42 kontrola problemowa w zakresie  gromadzenia i ewidencji dochodów budżetowych za 2017 rok BK-04.1711.50.2018
45 Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" ul.Reymonta 18 kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów budżetowych za 2017 rok BK-04.1711.48.2018
46 Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul.Centralna 53 kontrola doraźna BK-04.1711.46.2018
47 Żłobek Samorządowy Nr 25 ul.Eisenberga 3 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.24.2018
48 Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul.Szablowskiego 1 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.35.2018
49 Balet Dworski "Cracovia Danza" Plac Na Groblach 7 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 r. BK-04.1711.49.2018