Wyniki kontroli organizacyjno-prawnej w 2018 r.

 

Lp. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wystąpienie pokontrolne
1

Szkoła Podstawowa Nr 10,

VI Liceum Ogólnokształcące,

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

Realizacja obowiązków wynikających z art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

BK-02.1711.1.2018 (SP 10)

BK-02.1711.1.2018 (VI LO)

BK-02.1711.1.2018 (MDK)

2 Żłobek Samorządowy nr 5 Polityka kadrowo-płacowa, gospodarka magazynowa oraz udzielanie zamówień publicznych. BK-02.1711.2.2018
3 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 Polityka kadrowo-płacowa. BK-02.1711.3.2018
4 Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 Polityka kadrowo-płacowa. BK-02.1711.4.2018
5 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A . Gospodarowanie nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości położonych przy ul. Kluczborskiej.

BK-02.1711.5.2018

BK-02.1711.5.2018 pismo

6 Żłobek Samorządowy nr 28 Polityka kadrowo-płacowa, gospodarka magazynowa oraz udzielanie zamówień publicznych BK-02.1711.6.2018
7 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” Polityka kadrowo-płacowa, gospodarka magazynowa oraz udzielanie zamówień publicznych. BK-02.1711.7.2018
8 Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, Udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony osób i mienia w obiektach Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie” w 2018 r. BK-02.1711.8.2018
9 Zespół Szkół Specjalnych nr 14 Polityka kadrowo-płacowa. BK-02.1711.9.2018
10 Zarząd Zieleni Miejskiej Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. BK-02.1711.10.2018
11 Wydział Rozwoju Miasta Koszty związane z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Krakowa BK-02.1712.1.2018
12

Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Biblioteka Kraków

Dworek Białoprądnicki

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6

Dom Pomocy Społecznej,

ul. Radziwiłłowska 8

 

Udostępnianie Informacji publicznej.

BK-02.1711.11.2018 Biblioteka Kraków

DPS ul.Kluzeka 6

DPS ul.Radziwiłlowska 8

Dworek Białoprądnicki

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

BK-02.1711.12.2018

14

Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2

Polityka kadrowo-płacowa oraz prowadzone inwestycje i remonty.

BK-02.1711.13.2018

15

Wydział Spraw Administracyjnych

Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska miejskiego „Plac Nowy” w zakresie realizacji umowy dzierżawy oraz przestrzegania regulaminu targowisk miejskich

BK-02.1712.2.2018

16

Zarząd Infrastruktury Sportowej

Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i realizacji inwestycji „Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 os. Handlowe – budowa basenu”.

BK-02.1711.14.2018

17

 

Biuro Skarbnika Miasta UMK

Wydział Finansowy UMK

 

Przyznawanie i wykorzystywanie służbowych kart płatniczych.

BK-02.1712.4.2018

BK-02.1712.4.2018 II

18

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Realizacja postanowień umowy zawartej z System EG Parkingi sp. z o. o.

BK-02.1711.16.2018

19

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”

Działalność statutowa

BK-02.1711.18.2018

20

 

Przedszkola Samorządowe nr 12, nr 77, nr 137,

Szkoły Podstawowe nr 38, nr 50, nr 82, nr 86,

Zespół Szkół Specjalnych nr 4, Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Wykorzystywanie służbowych kart płatniczych

BK-02.1711.17.2018

 

BK-02.1711.17.2018 (MCOO)

21

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UMK

Wydział Spraw Administracyjnych UMK

Zarząd Budynków Komunalnych

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

Realizacja zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli wydanych po kontroli w zakresie kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej.

BK-02.1712.3.2018

22

 Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”,

Działalność statutowa

BK-02.1711.19.2018