UCHWAŁY RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
L/2018 14-11-2018 L/453/2018 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Mirowskiej w Krakowie (pismo znak: ML-10.7123. 814.2018.AJ z dnia 08.10.2018) uchwała
L/2018 14-11-2018 L/452/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
L/2018 14-11-2018 L/451/2018 wniosków do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (pismo znak: BP-01.6720.2.45. 2018.TZI z dnia 24.08.2018) uchwała
L/2018 14-11-2018 L/450/2018 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej” (pismo znak: BP-03.6721.334.108.2018.AGO z dnia 05.10.2018) uchwała
L/2018 14-11-2018 L/449/2018 postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska II” (pismo znak: BP-02.6721.360.4.2018.KPŁ z dnia 21.09.2018) uchwała
L/2018 14-11-2018 L/448/2018 podjęcia działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa na ul. Jesionowej w Krakowie uchwała
L/2018 14-11-2018 L/447/2018 korekty Uchwały nr XXXV/317/2017 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
L/2018 14-11-2018 L/446/2018 opinii do „Opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanciej w Krakowie” uchwała
XLIX/2018 17-10-2018 XLIX/445/2018 opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jaxy Gryfity w Krakowie na następny okres (pismo znak: ML-10.7123.692.2018.AJ z 05.09.2018) uchwała
XLIX/2018 17-10-2018 XLIX/444/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XLIX/2018 17-10-2018 XLIX/443/2018 uzgodnienia posadowienia słupów i sieci kablowej na ul. Sokolej w Krakowie na odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego uchwała
XLIX/2018 17-10-2018 XLIX/442/2018 uzgodnienia posadowienia słupów i sieci kablowej na ul. Powstania Styczniowego w Krakowie na odcinku od istniejącego oświetlenia przy ul. Jantarowej w kierunku kolejki oraz budynku nr 2 uchwała
XLIX/2018 17-10-2018 XLIX/441/2018 zakazu zatrzymywania się na odcinku al. Kasztanowej naprzeciwko sięgacza do posesji nr 7A uchwała
XLIX/2018 17-10-2018 XLIX/440/2018 opinii do koncepcji ustanowienia „Strefy zamieszkania” na ulicach Czecha i Jurowicza w Krakowie uchwała
XLIX/2018 17-10-2018 XLIX/439/2018 wniosku o włączenie lokalizacji z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec do prowadzonego przez MPWiK S.A. w Krakowie programu inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej” uchwała
XLIX/2018 17-10-2018 XLIX/438/2018 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Majówny w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.192.2018.JDU z dnia 25.09.2018) uchwała
XLIX/2018 17-10-2018 XLIX/437/2018 nadania nazwy „Nabrzeże Tadeusza Pilarskiego” terenowi położonemu nad rzeką Wisłą na odcinku od Kolejowego Klubu Wodnego 1929 do Mostu Zwierzynieckiego uchwała
XLVIII/2018 26-09-2018 XLVIII/436/2018 korekty Uchwały nr XXXIV/313/2017 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 11.07.2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XLVIII/2018 26-09-2018 XLVIII/435/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XLVIII/2018 26-09-2018 XLVIII/434/2018 opinii dotyczącej ustanowienia pomników przyrody na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: WS-07.6120.1.2018.AM z 10.09.2018) uchwała
XLVIII/2018 26-09-2018 XLVIII/433/2018 wyrażenia uznania za zasługi w działalności społecznej na rzecz Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLVIII/2018 26-09-2018 XLVIII/432/2018 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 r. uchwała  załącznik
XLVIII/2018 26-09-2018 XLVIII/431/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XLVIII/2018 26-09-2018 XLVIII/430/2018 zmiany Uchwały nr XLVII/413/2018 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
XLVIII/2018 26-09-2018 XLVIII/429/2018 korekty Uchwały nr XXXV/317/2017 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XLVIII/2018 26-09-2018 XLVIII/428/2018 wniosku o podjęcie działań zmierzających do utworzenia na wałach rzeki Rudawy usankcjonowanych ciągów pieszo-rowerowych uchwała
XLVIII/2018 26-09-2018 XLVIII/427/2018 opinii dla koncepcji wyznaczenia miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie uchwała
XLVIII/2018 26-09-2018 XLVIII/426/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/425/2018 opinii do projektu budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego na działce nr 356/2 obr. 21 Krowodrza przy ul. Orlej w Krakowie uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/424/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/423/2018 opinii dla koncepcji wprowadzenia zakazu parkowania na zieleńcu przy ul. Jodłowej na odcinku od przejścia dla pieszych przy ul. Skibowej do ul. Księcia Józefa uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/422/2018 uzgodnienia lokalizacji projektowanej instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Księcia Józefa bocznej w Krakowie uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/421/2018 uzgodnienia lokalizacji projektowanej instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Skibowej w Krakowie uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/420/2018 uzgodnienia lokalizacji projektowanej instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Astronautów (przy garażach) w Krakowie uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/419/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/418/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/417/2018 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. 28 Lipca 1943 r. w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1722. 2015.JDU z dnia 10.08.2018) uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/416/2018 wniosku o długofalowe założenia do sporządzanych miejskich planów zagospodarowania przestrzennego uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/415/2018 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica-Sikornik” (pismo znak: BP-02.6721.285.310.2018.MAN z 18.07.2018) uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/414/2018 ujęcia zadań w budżecie Miasta Krakowa na 2019 r. uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/413/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
XLVII/2018 28-08-2018 XLVII/412/2018 poparcia starań mieszkańców osiedla willowego Salwator w sprawie możliwie jak najbardziej racjonalnego rozwiązania problemu parkowania samochodów osobowych na ulicach św. Bronisławy, Gontyna i Anczyca uchwała  załącznik1  załącznik2  załącznik3
XLVI/2018 12-07-2018 XLVI/411/2018 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mirowskiej w Krakowie (ML-02.7123.208.2018.AJ z 04.07.2018) uchwała
XLVI/2018 12-07-2018 XLVI/410/2018 dzierżawy parkingu przy al. Focha uchwała
XLVI/2018 12-07-2018 XLVI/409/2018 opinii do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: BR-04.0120.31.2018 z 09.07.2018) uchwała
XLVI/2018 12-07-2018 XLVI/408/2018 wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Półwsia Zwierzynieckiego uchwała
XLVI/2018 12-07-2018 XLVI/407/2018 opinii dotyczącej zbycia działki nr 60/4, obręb 20 Krowodrza przy ul. Orlej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.22.2018 z 13.06.2018) uchwała
XLVI/2018 12-07-2018 XLVI/406/2018 opinii dotyczącej lokalizacji kompletu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych uchwała
XLVI/2018 12-07-2018 XLVI/405/2018 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
XLVI/2018 12-07-2018 XLVI/404/2018 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII do wydawania opinii i występowania z wnioskami, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 Statutu Dzielnicy VII na okres od 13 lipca do 27 sierpnia 2018 r. uchwała
XLVI/2018 12-07-2018 XLVI/403/2018 opinii wobec możliwości instalacji progu zwalniającego na ulicy Orlej w Krakowie uchwała
XLVI/2018 12-07-2018 XLVI/402/2018 opinii dotyczącej zbycia działki nr 920/5, obręb 21 Krowodrza przy ul. Bażanciej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.9.2018 z 04.06.2018) uchwała
XLVI/2018 12-07-2018 XLVI/401/2018 zmiany sposobu parkowania na ul. Emaus uchwała
XLV/2018 20-06-2018 XLV/400/2018 zmiany Uchwały nr XLIV/388/2018 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XLV/2018 20-06-2018 XLV/399/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XLV/2018 20-06-2018 XLV/398/2018 opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uchwała
XLV/2018 20-06-2018 XLV/397/2018 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do utworzenia żłobka na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLV/2018 20-06-2018 XLV/396/2018 wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zwierzyniec – Księcia Józefa” uchwała
XLV/2018 20-06-2018 XLV/395/2018 opinii dotyczącej użyczenia lub oddania w trwały zarząd jednostce miejskiej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 175, obręb 52 Krowodrza (pismo znak: GS-02. 6871.2.9.2014.JP z dnia 30.05.2018) uchwała
XLV/2018 20-06-2018 XLV/394/2018 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 417/3/B wraz z działką nr 417/5 oraz części działki nr 535/8/D wraz z działką nr 417/4, obręb 21 Krowodrza przy ul. Orlej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.45.2017, GS-01.6840.2.7.2018 z dnia 15.05.2018) uchwała
XLV/2018 20-06-2018 XLV/393/2018 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów dzielnic (pismo znak: BR-04.0120.16.2018 z 29.05.2018) uchwała
XLV/2018 20-06-2018 XLV/392/2018 opinii dotyczącej projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r. (pismo znak: BR-04.0120.18.2018 z 05.06.2018) uchwała
XLIV/2018 22-05-2018 XLIV/391/2018 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Morelowej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.492.2017. RKB z dnia 04.05.2018) uchwała
XLIV/2018 22-05-2018 XLIV/390/2018 korekty uchwały nr XXXVI/330/2017 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XLIV/2018 22-05-2018 XLIV/389/2018 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
XLIV/2018 22-05-2018 XLIV/388/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XLIV/2018 22-05-2018 XLIV/387/2018 sieci szkół podstawowych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLIV/2018 22-05-2018 XLIV/386/2018 umieszczenia na tabliczce adresowej nazwy dzielnicy (pismo znak: KD-03.403. 11.29.2018 z 24.04.2018) uchwała
XLIV/2018 22-05-2018 XLIV/385/2018 wniosku o budowę parkingu w systemie P+R uchwała
XLIV/2018 22-05-2018 XLIV/384/2018 wniosku o przedłużenie bus-pasa na al. Focha uchwała
XLIV/2018 22-05-2018 XLIV/383/2018 zmiany lokalizacji grzebowiska dla zwierząt oraz utworzenia parkingu w rejonie przystanku kolejowego „Kraków-Olszanica” uchwała
XLIII/2018 24-04-2018 XLIII/382/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XLIII/2018 24-04-2018 XLIII/381/2018 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za 2017 rok uchwała  załącznik
XLIII/2018 24-04-2018 XLIII/380/2018 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Salwatorskiej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.687. 2017.RKB z dnia 06.04.2018) uchwała
XLIII/2018 24-04-2018 XLIII/379/2018 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy” (pismo znak: BP-02.6721.320.365.2018.APU z dnia 04.04.2018) uchwała
XLIII/2018 24-04-2018 XLIII/378/2018 opinii dotyczącej przekazania jednostce miejskiej Zarządowi Zieleni Miejskiej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/6 obręb 18 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Żubrowej w Krakowie (pismo GS-02.6844.2.9.2018.JP z 27.03.2018 r.) uchwała
XLIII/2018 24-04-2018 XLIII/377/2018 wniosku dotyczącego ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (pismo SA 06.7340.8.36.2018 z 27.03.2018 r.) uchwała
XLIII/2018 24-04-2018 XLIII/376/2018 opinii dotyczącej zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (pismo SA 06.7340.8.36.2018 z 27.03.2018 r.) uchwała
XLIII/2018 24-04-2018 XLIII/375/2018 opinii dotyczącej wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (pismo SA 06.7340.8.36.2018 z 27.03.2018 r.) uchwała
XLIII/2018 24-04-2018 XLIII/374/2018 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy al. Focha 27 w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1435. 2017.MCU z dnia 03.04.2018) uchwała
XLII/2018 20-03-2018 XLII/373/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XLII/2018 20-03-2018 XLII/372/2018 montażu drogowych barier ochronnych na chodniku przy al. Focha na wysokości skweru przy skrzyżowaniu z ul. Królowej Jadwigi uchwała
XLII/2018 20-03-2018 XLII/371/2018 montażu znaku B-36 na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Robla do skrzyżowania z ul. Wyrwy-Furgalskiego po stronie prawej uchwała
XLII/2018 20-03-2018 XLII/370/2018 montażu słupka blokującego, uniemożliwiającego postój na chodniku na wysokości zabudowy mieszkaniowej przy ul. Astronautów 9 uchwała
XLII/2018 20-03-2018 XLII/369/2018 opinii dotyczącej zbycia działki nr 362/8 obręb 14, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Jaskółczej w Krakowie (pismo znak: GS-01.72241-2-62/10 z dnia 21.02.2018) uchwała
XLII/2018 20-03-2018 XLII/368/2018 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 639 obręb 10, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Rogalskiego w Krakowie (pismo znak: GS-01.72241-2-62/10 z dnia 21.02.2018) uchwała
XLI/2018 27-02-2018 XLI/367/2018

opinii dotyczącej przekazania jednostce miejskiej Zarządowi Zieleni Miejskiej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 235/3 obręb 17 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Kamedulskiej w Krakowie (pismo znak: ZZM.NG.6500.9.18.1650.MG2)

uchwała
XLI/2018 27-02-2018 XLI/366/2018

opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie” (WS-07.6120.7.2016.JS)

uchwała
XLI/2018 27-02-2018 XLI/365/2018

zmiany Uchwały nr XXXIV/308/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018

uchwała
XLI/2018 27-02-2018 XLI/364/2018

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018

uchwała
XLI/2018 27-02-2018 XLI/363/2018

ustawienia znaków ostrzegawczych A-18B („dzikie zwierzęta”) na ulicach Podłużnej i Olszanickiej w Krakowie

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/362/2018

opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/1 obr. 18 Krowodrza przy al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa (pismo znak: GS-02.6844.2.25.2017.SG z 10.01.2018)

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/361/2018

opinii dotyczącej projektu nowelizacji statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania Dzielnic

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/360/2018

propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2018 rok

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/359/2018

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. B. Prusa w Krakowie (ML-02.7123.917.2017.AJ z dnia 21.12.2017)

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/358/2018

opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Morelowej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.2097.2012. RKB z dnia 19.12.2017)

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/357/2018 przeznaczenia środków finansowych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok uchwała