Dokument archiwalny

BEZPIECZNE WAKACJE 2017 W PARKU WODNYM

 

 

Każdego roku w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” Gmina Miejska Kraków zapewnia dzieciom i młodzieży z terenu Krakowa w okresie wakacyjnym codzienny ulgowy wstęp do Parku Wodnego. Kupony będą rozdawane od 3 do 31 lipca oraz od 1 do 31 sierpnia w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).

 

Dzieci i młodzież do lat 16 za 1,5 godz. (90 min.) pobyt w hali basenowej i korzystanie z wszystkich dostępnych atrakcji z wyjątkiem sauny zapłacą symboliczną opłatę 5,50 zł. Bilet w tej cenie będzie można zakupić na podstawie kuponów rabatowych, które będą wydawane codziennie od poniedziałku do piątku (w okresie trwania akcji) w godz. od 8.00-10.00 przed wejściem głównym do Parku Wodnego (ul. Dobrego Pasterza 126). Limit kuponów na cały okres wakacji wynosi 11 484.

 

W ramach tej puli zabezpiecza się codziennie 50 szt. kuponów dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. Kupony te będą do odbioru w Informacji Parku Wodnego. Każdy posiadacz imiennej KKR 3+ przy odbiorze kuponu musi okazać dokument potwierdzający tożsamość.

 

 • Z biletu można skorzystać o dowolnej porze w ciągu dnia, w którym został on wydany
 • Kupony będą wydawane za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej!!
 • Kupony rabatowe dla dzieci w wieku do 6 lat wydawane będą na podstawie legitymacji ubezpieczeniowej Rodzica.

 

UWAGA! Dzieci do 10 roku życia mogą wejść na halę basenową tylko z pełnoletnim opiekunem. Opiekun będzie mógł wykupić bilet na 1,5 h w promocyjnej cenie 13,00 zł.

 

 

REGULAMIN WYDAWANIA KUPONÓW RABATOWYCH W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNY KRAKÓW” (ferie/wakacje 2015-2017)

 

 • Kupony rabatowe w ramach Programu „Bezpieczny Kraków” wydawane są dzieciom i młodzieży mieszkającym lub uczącym się w Krakowie. Kupony rabatowe dla dzieci w wieku do 6 lat wydawane są na podstawie oświadczenia Rodzica, zaś dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Jako podstawowe kryterium dostępu do oferty ustala się wiek uczestników – do 16 roku życia. Oferta nie obejmuje sauny i plaży.
 • Dzienny limit wydawanych kuponów w okresie ferii zimowych to 650 szt oraz wakacji 261 szt .
 • W ramach tej puli zabezpiecza się codziennie 50 szt. kuponów dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. Kupony te będą do odbioru w Informacji Parku Wodnego. Każdy posiadacz imiennej KKR 3+ przy odbiorze kuponu musi okazać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Odbiór kuponów rabatowych odbywa się na terenie Parku Wodnego w godzinach 8.00 – 10.00 od poniedziałku do piątku.
 • Kupon rabatowy jest ważny jedynie w dniu, w którym został wydany.
 • Osoba okazująca aktualną legitymację szkolną może otrzymać wyłącznie 1 kupon.
 • Rodzic okazujący legitymacje szkolne swoich dzieci lub legitymację ubezpieczeniową może otrzymać maksymalnie 3 kupony (wyjątkiem są posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+).
 • W sytuacjach, kiedy w punkcie wydawania kuponów pojawi się:

a) osoba, która ukończyła 16 r.ż.,

 

b) osoba posiadająca legitymację bez aktualnej pieczątki

 

c) osoba legitymująca się kartą rowerową, dowodem osobistym lub paszportem

 

osoby wymienione w pkt. a) i b) proszone będą na koniec kolejki z informacją, iż w sytuacji kiedy dzienny limit wejść nie zostanie wykorzystany otrzymają kupon. W przypadku osób legitymujących się kartą rowerową lub paszportem, pkt. c), przekazany zostanie komunikat, iż osoby te muszą dowieźć legitymacje szkolne, gdyż jedynie pod takim warunkiem mogą zostać wpuszczone przez kasy biletowe.

 

 • Pracownicy kas biletowych będą weryfikować legitymacje podczas sprzedaży biletów.