ROK 2017

1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja (Kampania w BUS TV)

 

2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja (Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli)

 

3. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Edukacja ekologiczna w zakresie ekorozwoju”

 

4. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Miejskie pszczoły w Krakowie”

 

ROK 2018

1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – IV edycja (służby miejskie)”.

 

2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – IV edycja (przedszkola i szkoły).

 

ROK 2019

1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna –V edycja (dzieci, młodzież i dorośli)”.

 

2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna –V edycja (spółdzielnie mieszkaniowe)”.

 

3. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zielona godzina” – zajęcia edukacji ekologicznej w dzikiej przyrodzie Krakowa dla przedszkoli i szkół jako element kształtowania świadomości ekologicznej, promocji zdrowia i dziedzictwa przyrodniczego miasta.

 

4. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „ Mikrowyprawy w wielkim mieście” – dla małych i dużych odkrywców natury – weekendowe, rodzinne spacery przyrodniczo-edukacyjne w dzikiej przyrodzie Krakowa jako element nowoczesnej edukacji ekologicznej, kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców miast oraz promocji dziedzictwa przyrodniczego miasta.