W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów i ich mieszańców?


Aby uzyskać zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów lub ich mieszańców należy złożyć wniosek do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz uiścić opłatę skarbową w wys. 82 zł. Sposób postępowania w sprawie określa procedura SA-56.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 12 616 9252.