Obowiązujący plan ARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZE Logo
 

Powierzchnia planu - 6,7 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XI Podgórze Duchackie

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXIV/1414/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r., poz. 1437.

Plan obowiązuje od dnia 14 marca 2017 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 15 lutego 2017 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r., poz. 1437 - ogłoszenie uchwały Nr LXIV/1414/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. (odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Przedmiotowy obszar, położony wzdłuż potoku stanowiącego dopływ Drwinki, pełni istotną rolę w ramach systemu przyrodniczego Krakowa. Plan ten umożliwi utrzymanie korytarza ekologicznego doliny Drwinki, a także pozwoli na zagospodarowanie obszaru w sposób odpowiadający potrzebom wypoczynku mieszkańców tego rejonu Miasta, poprzez realizację odpowiedniej infrastruktury o funkcji rekreacyjnej i sportowej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-03-26 11:42:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 14:20:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-12 11:45:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-07-31 13:24:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 14:55:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 14:07:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-22 11:54:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-17 11:30:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-11 09:46:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-17 14:09:29
TOMASZ GDULA
 Edycja