Dokument archiwalny

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Krakowa w 2016 r.

 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1-2016 poprawa jakości życia mieszkańców, przyspieszenia procedowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji Parku Rzecznego Drwinka 3.02.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

1-2016 1-2016

2

CASUS NOSTER

Kancelaria Radcy Prawnego

Konrad Cezary Łakomy

2-2016 zwrócenie się z żądaniem podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia i wdrożenia skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Miasta Krakowa 5.02.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   2-2016
3

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

3-2016 zwrócenie się z żądaniem podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza 1.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   3-2016
4

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

4-2016 zwrócenie się z postulatem podjęcia przez władze Miasta Krakowa działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego i przebudowy ul. Bednarskiej 6.06.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   4-2016
5

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

5-2016 wniesienie uwag odnośnie planowanych zmian w organizacji ruchu w rejonie ul. Lublańskiej związanych z przebudową ul. Promienistych 7.07.2016 5-2016   5_2016
6

Okręg Krakowski Partii Razem

6-2016

wystąpienie z postulatem nieudostępniania nośników reklamowych, będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Kraków, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich w celu promocji wizerunku i usług świadczonych przez pozabankowe podmioty pożyczkowe oraz wystąpienia z postulatem wprowadzenia zakazu najmu lokali użytkowych, pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków na prowadzenie działalności przez ww. podmioty

 

 

19.07.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   6-2016
7

Piotr Rudziewicz - osoba reprezentująca podmioty wnoszące petycję

7_2016

wystąpienie z postulatem podjęcia skutecznych działań zmierzających do likwidacji uciążliwego dla mieszkańców hałasu w pobliżu pętli tramwajowej Salwator

30.09.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   7-2016
8

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

8_2016

wystąpienie z postulatem umożliwienia artystom ulicznym prowadzenia działalności artystycznej z wykorzystaniem urządzeń nagłaśniających podczas występów na obszarze Rynku Głównego w Krakowie

17.10.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

8_2016

8-2016

9

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

9-2016

wystąpienie z postulatem przywrócenia przystanku autobusowego Stara Wola obsługującego linię autobusową 134, którego funkcjonowanie wyłączono na czas trwania prac remontowych infrastruktury drogowej

25.10.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   9_2016
10

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

10_2016

wystąpienie z postulatem utworzenia wokół Błoń Krakowiskich kompleksowej trasy pieszo-rowerowo-rolkarskiej

9.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   10_2016
11

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

11_2016

wystapienie z postulatem podjęcia działań w celu Ochrony przed zabudową mieszkaniowo - usługową otoczenia Fortu 12 "Luneta Warszawska".

18.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   11-2016
12

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

12-2016

wystąpienie z postulatem odstąpienia od planów wybudowania parkingu w pobliżu Mostu Kotlarskiego na Zabłociu

25.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   12-2016
13

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

13_2016

wystąpienie z postulatem podjęcia działań w celu ochrony przed zabudową mieszkaniowo - usługową otoczenia Fortu 12 "Luneta Warszawska"

6.12.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   13_2016