Wyniki kontroli organizacyjno-prawnej w 2017 r.

 

Lp Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wystąpienie pokontrolne
 1 Wydział Promocji i Turystyki UMK Działania w zakresie rozwoju turystyki oraz polityki wydawniczej. BK-02.1712.1.2017
2 Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Krakowie Udzielanie zamówień publicznych i przeprowadzanie konkursów ofert, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja. BK-02.1711.1.2017
3 Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Chmielowskiego 1 Przetwarzanie danych osobowych. BK-02.1711.2.2017
4 Wydział Skarbu Miasta UMK Realizacja wniosków o zbycie lokali mieszkalnych oraz użytkowych na rzecz ich najemców, ze szczególnym uwzględnieniem czasu załatwiania spraw. BK-02.1712.2.2017
5 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Wydatkowanie środków na zadania związane z obsługą uroczystości organizowanych podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. BK-02.1711.3.2017
6 Wydział Architektury i Urbanistyki Przestrzeganie w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodność wewnętrznych procedur z jego regulacjami, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których istnieje możliwość zaistnienia przesłanek do stwierdzenia nieważności decyzji. BK-02.1712.3.2017
7 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie Prawidłowość i zasadność wyrażania, od 2015 roku, zgód na obniżenie stawki czynszowej najmu lokali lub zwolnienia z obowiązku uiszczania należności czynszowych w związku z ich remontami. BK-02.1711.4.2017
8 Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. BK-02.1711.5.2017
9 Krakowskie Biuro Festiwalowe w Krakowie Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. BK-02.1711.6.2017
10 Żłobek Samorządowy nr 19 Przetwarzanie danych osobowych BK-02.1711.7.2017
11 Żłobek Samorządowy nr 21 Przetwarzanie danych osobowych BK-02.1711.8.2017
12 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Realizacja i rozliczenie inwestycji:

1. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie.

2. Przebudowa skrzyżowania ul. Kotlarskiej z ul. Podgórską – przebudowa łącznic wjazdowej i zjazdowej po stronie wschodniej i zachodniej łączących ul. Podgórską z Trasą Centralną wraz z przebudową infrastruktury.

 

BK-02.1711.9.2017
13 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Ochrona zasobów muzealnych. BK-02.1711.10.2017
14 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Ochrona zasobów muzealnych. BK-02.1711.11.2017
15 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa Ochrona zasobów muzealnych.

 

BK-02.1712.4.2017 (informacja pokkontrolna)

 

BK-02.1712.4.2017

16 Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. BK-02.1711.12.2017
17 Krakowski Teatr Variété Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. BK-02.1711.13.2017
18

Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20, ul. Okólna 6

 

Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14

 

Zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami Żłobka.

BK-02.1711.14.2017 (20)

BK-02.1711.14.2017 (22)

19 Wydział Edukacji UMK Rejestracja placówek oświatowych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz udostępnianie informacji publicznych dotyczących tych placówek. BK-02.1712.5.2017
20 Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. S. Konarskiego w Krakowie Polityka kadrowo-płacowa i przestrzegania przepisów w zakresie bhp BK-02.1711.15.2017
21 Centrum Administracyjne nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 27 Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych BK-02.1711.16.2017
22 Muzeum Armii Krajowej Procedura wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi konserwacji broni w 2016 roku, rozliczenie jej wykonania oraz zaangażowanie pracowników Muzeum przy pracach konserwacyjnych i warunków ich prowadzenia oraz organizacja pracy instytucji. BK-02.1711.18.2017
23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1/ Szkoła Podstawowa nr 91 Realizacja obowiązków wynikających z art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami. BK-02.1711.17.2017