Informacja o stanie powietrza na www.krakow.pl

 

 Na stronie www.krakow.pl zamieszczamy informacje o stanie jakości powietrza w Krakowie. Warto sprawdzać, jakie są stężenia pyłu PM10. Pył PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząstek substancji organicznych i nieorganicznych, które mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów (µm) i mogą wnikać do układu oddechowego. Dopuszczalna norma dobowa to 50 µg/m3.

 

Poziom jakości powietrza, oznaczenia kolorów (indeks):

ciemnozielony: bardzo dobry (PM10 0–20 µg/m3)

jasnozielony: dobry (PM10 21–60 µg/m3)

żółty: umiarkowany (61–100 µg/m3)

pomarańczowy: niekorzystny (141–200 µg/m3)

czerwony: zły (141–200 µg/m3)

ciemnoczerwony: zły (PM10 ˃ 200 µg/m3)

 

Kolor indeksu prezentowany na stronie jest uzależniony od średniej z ostatniej godziny ze wszystkich stacji pomiarowych w Krakowie.

Dane pochodzą z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Indeks jakości powietrza i wszelkie dane dostępne na stronie internetowej monitoring.krakow.pios.gov.pl.

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN URBAŃCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOROTA KUREK
Data wytworzenia:
2016-11-08
Data publikacji:
2017-03-15
Data aktualizacji:
2019-05-22