BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, rodzinnego lub socjalizacyjnego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

 

 

Centrum Administracyjne nr 1

 ul. Dunajewskiego 5 31-133 Kraków

 12 422 41 67

 12 422 41 67

dd1@pro.onet.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=307

Centrum Administracyjne nr 2

os. Szkolne 27

31-911, Kraków

 12 644 01 55

 12 644 51 70

sekretariat@centrumadministracyjnenr2.pl

 https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=310

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”

ul. Parkowa 12

30-538, Kraków

12 656 09 94

12 656 23 61

12 656 09 94

parkowa12@tlen.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=312

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

dla Chłopców

ul. Naczelna 12

31-421, Kraków

12 415 04 23

12 415 62 27

12 415 04 29

pokrakow@op.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=314