BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Środowiskowe domy samopomocy - placówki pobytu dziennego wspierające osoby chorujące psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, a także osoby z chorobą Alzheimera. Pomoc świadczona w tych ośrodkach ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, tj. umieszczaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w placówce całodobowej opieki.

 


 

  • publiczne

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

os. Młodości 8

30-908, Kraków

 tel.

12 686 91 21 wew.10,

12 686 9122


12 644 21 11

sdsvita@interia.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=305

 

 

 

 

 


 

 

  • niepubliczne

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Józefa 1

31-056, Kraków

+48 (12) 429 5694

+48 (12) 430 6831

+48 (12) 422 1211

-

hamlet@ceti.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Olszańska 5

31-513, Kraków

517-456-810

-

sdsczar@wp.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Pasteura 1

31-221, Kraków

+48 (12) 415 3121

filia ul. Komandosów 18

tel. 122670260

-

sds.pasteura@caritas.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Piekarska 3

31-067, Kraków

+48 (12) 430 6313

-

sdsdoa@vp.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

os. Szkolne 30

31-978, Kraków

+48 (12) 643 1801

-

sds@gaudiumetspes.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

os. Tysiąclecia 86
31-610, Kraków

+48 (12) 647 5131

+48 (50) 492 4733

+48 (50) 351 6303

-

pgr@o2.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Aleksandry 1

30-837, Kraków

+48 (12) 658 5494

+48 (12) 423 1231

filia ul. Teligi 26b

tel. 126591637

-

biuro@ognisko.org.pl
sds.aleksandry@ognisko.org.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

al. Pokoju 7

31-548, Kraków

+48 (12) 633 2301

-

biuro@ognisko.org.pl

sds.alejapokoju@ognisko.org.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Grottgera 3

30-031, Kraków

+48 (12) 631 3015

-

biuro@kta.krakow.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

os. Słoneczne 15

31-958, Kraków

+48 (12) 410 5420

+48 (12) 311 5362

+48 (12) 410 5421

fundacja@alzheimer-krakow.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

os. Wandy 23

31-907 Kraków

+48 503 131 288

+48 887 131 288

   sto.tecza@gmail.com

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera

ul. Kurczaba 5

Kraków

+48 (12) 341 4851

-

 

krakow@caritas.pl

sds.kurczaba@caritas.pl