BIP MJO - Środowiskowy Dom Samopomocy Vita


 

Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowego Domu Samopomocy "Vita"
w Krakowie

 

Środowiskowy Dom Samopomocy "Vita" zajmuje się rehabilitacją społeczną osób dorosłych po przebytych kryzysach psychicznych. Działa w trybie dziennym, jako wyodrębniona Jednostka Budżetowa Systemu Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kraków.

 

Dom otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 (treningi zespołowe)
i od 15.30 do 17.00 (treningi indywidualne).
W piątki Dom jest czynny do godziny 15.30.

 


Osobom korzystającym z naszych usług oferujemy:

 

Treningi zespołowe:

Trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening budżetowy, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów wypracowanych, rozwijanych i utrzymywanych w pracowniach:

- plastycznej;

- rękodzieła;

- kulinarnej;

- ceramicznej;

- komputerowej;

- witrażu;

 

- grupy samopomocy;
- grupy zainteresowań (m.in. nauka języka migowego, spotkania literacko-poetyckie, kluby dyskusyjne);

- muzykowanie;

 

- terapia ruchowa (zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja).

 

Uczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych:
- wystawy;
- kino;
- teatr;
- zabawy.

 

 

Treningi indywidualne:
Poniedziałek
Treningi w pracowni ceramicznej i witrażu

Wtorek
Treningi higieniczne i budżetowe, poradnictwo i konsultacje, dyżur psychologa

Środa
Treningi w pracowni komputerowej

Czwartek
Treningi w pracowni rękodzieła i plastycznej

 

 

 


 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć wniosek w Środowiskowym Domu Samopomocy "Vita" w Krakowie, os. Młodości 8.
Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.