Czy zły stan zdrowia lub zły stan techniczny zajmowanego lokalu (zagrzybienie, nieszczelne okna it.) wpływa na przyspieszenie realizacji wyroku eksmisyjnego?

Nie wplywa.