Jakie są kryteria rekrutacji do krakowskich przedszkoli?

 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

 

Informacja dotycząca rekrutacji znajduje się na BIP w zakładce EDUKACJA (TUTAJ)

 

Kryteria określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.