Dokument archiwalny

Gmina Miejska Kraków realizuje pilotażowy projekt „Koperta życia seniora”. Jego celem jest podniesienie bezpieczeństwa seniorów w Krakowie.

Seniorzy otrzymują specjalnie przygotowane koperty, w których zapisane są ich dane osobowe oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki oraz kontakt do najbliższych. Pakiet z tymi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest w każdym domu i jest łatwo dostępne. Na początek „Kopertę życia seniora” otrzyma 3 tysiące osób.

 

Dzięki umożliwieniu szybkiego dotarcia do kluczowych informacji o stanie zdrowia w przypadku udzielania pomocy osobom przewlekle chorym, starszym, samotnym przez wszelkie służby pomocowe, krakowscy seniorzy będą mogli czuć się bezpieczniej, a ratownicy medyczni będą mogli skorzystać z pewnej informacji o stanie zdrowia osoby, do której zostali wezwani.

 

Zestaw „Koperta życia seniora” składa się z następujących elementów:

  • koperty (format A5) odpowiednio zabezpieczonej do trwałego przechowywania w lodówce, oznaczonej naklejką w kolorze niebieskim: „Koperta życia seniora”;
  • karty informacyjnej jednostronnej, format A4;
  • 2 naklejek (wymiary naklejek 8 cm x 8 cm) w kolorze niebieskim (do umieszczenia na drzwiach lodówki i drzwiach wejściowych od wewnątrz).

Zakupione w ramach projektu zestawy są dystrybuowane wśród osób powyżej 65. roku życia objętych wsparciem MOPS, w szczególności w formie usług opiekuńczych, a także za pośrednictwem Miejskich Dziennych Domów oraz Centrów Aktywności Seniora.

 

W dystrybucji, w wypełnianiu karty informacyjnej oraz w umieszczeniu „Koperty życia” we właściwym miejscu pomagają pracownicy socjalni MOPS, osoby wykonujące usługi opiekuńcze oraz pracownicy Miejskich Dziennych Domów oraz Centrów Aktywności Seniora.

 

Inicjatorem „Koperty życia seniora” jest Rada Krakowskich Seniorów.