CZYŻYNY - AWF – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

  1. Zarządzenie Nr 3109/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip

  dokument tekstowy pdfWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 907/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF" (Druk nr 299):


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip

  dokument tekstowy pdfZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 777/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF":


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip


 4. Zarządzenie Nr 1380/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF" (Druk nr 858):


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip

  dokument tekstowy pdfZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 980/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF":


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip


 6. Zarządzenie Nr 979/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF":


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip


 7. Zarządzenie Nr 583/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF":


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip

  dokument tekstowy pdfWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 8. Zarządzenie Nr 2187/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF":


  dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip

  dokument tekstowy pdfWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrót do strony planuPowrót do strony głównej planu

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2015-06-22
Data publikacji:
2015-08-18
Data aktualizacji:
2020-07-28