PREZENTACJA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU MJUP


Strona tytułowa produktu finalnego projektu MJUP [pdf]

 

Opis produktu finalnego projektu MJUP [pdf]

 

  I. Zestaw "zasad ogólnych" dla JST

 

  II. Przykłady aktów kierowania

 

  III. Koncepcja budowy Katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych

 

  IV. System informatyczny STRADOM

 

  V. System STRADOM. Zarządzanie strategiczne dużym miastem na przykładzie Krakowa [pdf]

 

  VI. Instrukcja stosowania produktu finanlego projektu MJUP [pdf]

 

 

 

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA PRODUKTEM PROJEKTU MJUP

 

WERSJA DEMO SYSTEMU STRADOM ORAZ FILMY INSTRUKTAŻOWE

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE - PREZENTACJA WSTĘPNEGO PRODUKTU PROJEKTU MJUP

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-13 09:47:51
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-06-26 10:43:58
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2017-08-21 08:30:38
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2016-04-21 13:49:00
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-11-17 12:26:00
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-08-05 12:13:40
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 11:25:54
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 11:25:11
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 11:24:07
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-04-15 08:35:39
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja