Dokument archiwalny


PREZENTACJA PRODUKTU PROJEKTU MJUP 

  1. Podręczniki i akty kierowania

 

  1. Katalog wskaźników

  1. Opracowanie i wdrożenie Systemu Business Intelligence (BI) w Gminie Miejskiej Kraków i Gmina Miejska Poznań-  Zamówienie Publiczne


  2. Wykaz Dziedzin Zarządzania i Usług Publicznych [pdf]


      5. Wdrażanie produktu projektu MJUP w Gminie Miejskiej Kraków

      6. Instrukcje dla obszaru funkcjonalnego Planowanie w systemie STRADOM