PREZENTACJA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU MJUP


Strona tytułowa produktu finalnego projektu MJUP [pdf]

 

Opis produktu finalnego projektu MJUP [pdf]

 

  I. Zestaw "zasad ogólnych" dla JST

 

  II. Przykłady aktów kierowania

 

  III. Koncepcja budowy Katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych

 

  IV. System informatyczny STRADOM

 

  V. System STRADOM. Zarządzanie strategiczne dużym miastem na przykładzie Krakowa [pdf]

 

  VI. Instrukcja stosowania produktu finanlego projektu MJUP [pdf]

 

 

 

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA PRODUKTEM PROJEKTU MJUP

 

WERSJA DEMO SYSTEMU STRADOM ORAZ FILMY INSTRUKTAŻOWE

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE - PREZENTACJA WSTĘPNEGO PRODUKTU PROJEKTU MJUP

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOROTA KASPROWICZ
Data wytworzenia:
2015-04-13
Data publikacji:
2015-04-14
Data aktualizacji:
2019-05-13