Dokument archiwalny

Zarządzenie nr 623/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.03.2015 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2015 zadań publicznych pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.


  1. Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Zarządzenie nr 466/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 02.03.2015 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Droga do mistrzostwa", "Sportowy sukces", "Aktywny Kraków", "Mistrzowiew Krakowie".

 

1. Droga do mistrzostwa:

lista ofert, które otrzymały dotacje,

lista ofert, które nie otrzymały dotacji,

lista ofert niespełniających wymogów formalnych,

 

 

2. Sportowy sukces:

lista ofert, które otrzymały dotacje,

lista ofert, które nie otrzymały dotacji,

lista ofert niespełniających wymogów formalnych.

 

3. Aktywny Kraków:

lista ofert, które otrzymały dotacje,

lista ofert, które nie otrzymały dotacji,

lista ofert niespełniających wymogów formalnych.

 

4. Mistrzowie w Krakowie:

lista ofert, które otrzymały dotacje,

lista ofert, które nie otrzymały dotacji,

lista ofert niespełniających wymogów formalnych.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JERZY GĄSIOROWSKI
Data wytworzenia:
2015-03-03
Data publikacji:
2015-03-03
Data aktualizacji:
2015-03-23