Obowiązujący plan BŁONIA KRAKOWSKIE Logo
 


UWAGA: W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWY ŚWIAT"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 60,4 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXII/1699/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BŁONIA KRAKOWSKIE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 lipca 2014 r., poz. 4035.

Plan obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2014 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 16 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 lipca 2014 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 lipca 2014 r., poz. 4035 - ogłoszenie uchwały Nr CXII/1699/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Celem planu jest ustanowienie planistycznej ochrony tej położonej w centrum Miasta, unikalnej w skali europejskiej, otwartej przestrzeni zielonej, o wyjątkowych walorach historycznych dla Miasta i kraju. Plan ustali możliwe i akceptowane z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej formy użytkowania obszaru. Ochroną tą objęty będzie również obszar stanowiący otwarcie widokowe na Błonia wraz z bezpośrednim ich sąsiedztwem, z ochroną gabarytu i określonym sposobem kształtowania pierzei ulic. Harmonijne zagospodarowanie przedpola Błoń ma istotne znaczenie dla percepcji panoram zarówno od strony Śródmieścia jak i Zwierzyńca. Z tego względu w granicach planu znalazł się usytuowany przy głównej osi widokowej ze Starego Miasta w kierunku Kopca Kościuszki gmach PTG "Sokół" wraz z fragmentem ulicy Piłsudskiego, a także tworzący obramowanie panoramy Błoń budynek dawnego Hotelu Cracovia i jego otoczenie. Oba te obiekty stanowią charakterystyczne elementy krajobrazu Krakowa, ściśle powiązane z przestrzenią Błoń.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip