Dokument archiwalny

Wyniki kontroli finansowych  2014  r.

Lp Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wyniki kontroli
 1 Dom Pomocy Społecznej ul.Praska 25 kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za 2013 r. BK-04.1711.01.2014
 2 Samorządowy Żłobek Nr 5 os.Willowe 2 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.06.2014 
 3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul.Siewna 23d kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za 2013 r. BK-04.1711.02.2014 
 4 Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul.Radziwiłłowska 8b kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za 2013 r. BK-04.1711.07.2014
 5 Muzeum Historii Fotografii ul.Józefitów 16 kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za 2013 r. BK-04.1711.08.2014
 6 Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej os.Szkolne 20 kontrola kompleksowa BK-04.1711.03.2014
 7 Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul.Półkole 11 kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.04.2014
 8 Gimnazjum Nr 28 ul.Bujaka 15 kontrola problemowa w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi w 2013 roku i w zakresie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku przeprowadzonej w roku 2010, 2011 oraz wegług stanu na dzień 31.12.2013 r. BK-04.1711.11.2014
9 Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43 kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za 2013 r. BK-04.1711.15.2014
10 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul.Wietora13-15 kontrola problemowa w zakresie prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów BK-04.1711.13.2014
11 Podgórska Biblioteka Publiczna ul.Powroźnicza 2 kontrola kompleksowa BK-04.1711.10.2014
12 Samorządowy Żłobek Nr 27 os.Kazimierzowskie 28 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.17.2014
13 Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 os.Złotej Jesieni 16 kontrola kompleksowa BK-04.1711.09.2014
14 Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska 55 kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za 2013 r. BK-04.1711.14.2014
15 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 ul.Ułanów 21A kontrola kompleksowa BK-04.1711. 05.2014
16 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Rynek Główny 35 kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za 2013 r. BK-04.1711.22.2014
17 Żłobek Samorządowy Nr 23 ul.Słomiana 7 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.19.2014
18 Krakowski Ośrodek Terapii ul.Helclów 23A kontrola problemowa w zakresie prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów BK-04.1711.21.2014
19 Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ul.Powstania Warszawskiego 6 kontrola problemowa w zakresie prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów BK-04.1711.23.2014
20 Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul.Westerplatte 19 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.25.2014
21 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 al.Mickiewicza 5  kontrola kompleksowa BK-04.1711.16. 2014
22 Samorządowy Żłobek Nr 7 os.Zielone 28 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.27.2014
23 Dom Kultury "Podgórze" ul.Sokolska 13 kontrola problemowa w zakresie gospodarki środkami rzeczowymi za okres od dnia przeprowadzenia ostatniej inwentaryzacji do dnia kontroli BK-04.1711.32.2014
24 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul.Chmielowskiego 1 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.28.2014
25 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ul.Kamieńskiego 49 kontrola problemowa w zakresie prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów BK-04.1711.36.2014
26 Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie Plac Szczepański 3a kontrola kompleksowa BK-04.1711.20.2014
27 XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Sądowa 4 kontrola problemowa w zakresie prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów BK-04.1711.37.2014
28 Ośrodek Kultury im.C.K.Norwida os.Górali 5 kontrola kompleksowa BK-04.1711.12.2014
29 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul.Rzeźnicza 4 kontrola problemowa w zakresie prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów BK-04.1711.31.2014
30 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul.Grochowska 20 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.18.2014
31 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ul.Wietora 7 kontrola problemowa w zakresie prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów BK-04.1711.38.2014
32 Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ul.Brzozowa 5 kontrola problemowa w zakresie prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów BK-04.1711.30.2014
33 XX Liceum Ogólnokształcące ul.Szlak 5 kontrola problemowa w zakresie prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów BK-04.1711.39.2014
34 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 ul.Focha 39 kontrola problemowa w zakresie prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów BK-04.1711.34.2014
35 Nowohucka Biblioteka Publiczna os.Stalowe 12 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.24.2014
36 Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04,.1711.33.2014
37 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla niesłyszących ul.Grochowa 19 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.29.2014
38 Balet Dworski "Cracovia Danza" Plac Na Groblach 7 kontrola kompleksowa BK-04.1711.26.2014
39 Żłobek Samorządowy Nr 13 os.Centrum A 12 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.35.2014
40 Krowoderska  Biblioteka Publiczna al.Słowackiego 46 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.43.2014
41 Zespół Szkół Ogólnokształcacych Nr 15 ul.Rydygiera 15 i Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie kontrola problemowa w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi w roku 2014 i  inwentaryzacji rzeczowych składników majątku przeprowadzonej  w roku 2010 BK-04.1711.44.2014
42 VI Liceum Ogólnokształcące ul.Wąska 6 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.42.2014
43 Młodzieżowy Dom Kultury im.A.Bursy os.Tysiąclecia 15 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.41.2014
 44 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 ul.Grochowa 23 kontrola kompleksowa BK-04.1711.40.2014